כיצד להשתמש בתוכנית "Ultra Iso"

כיצד להשתמש בתוכנית "Ultra Iso"


תוכנית UltraISO מתוכננת בעיקר לעבודה עם הקלטת דיסק, כמו גם ליצירת קבצי תמונה, יצירת כוננים וירטואליים ומדיה נשלפת נשלפת.כיצד להשתמש בתוכנית "Ultra Iso"


יהיה עליך  • מחשב עם חיבור לאינטרנט.


הוראות


1


הורד את הגרסה העדכנית ביותר של UltraISO. תוכנית זו תחליף לך את כל היישומים הפופולריים ביותר עבור עבודה עם מידע ההקלטה.


2


התקן את תוכנית UltraISO על ידי לחיצה כפולה עלסמל קובץ ההתקנה שהורדת. אשף הוספת התוכנה נפתח. בצע את ההוראות באשף כדי להשלים את ההתקנה.


3


פתח את תוכנית מתפריט "התחל" או באמצעות "שולחן כתיבה" במחשב, אם בעבר ציין את הצורך לתייג את החדר על זה.


4


שימו לב למיקום של האלמנטים עלאת שדה העבודה העיקרי של התוכנית. בחלק העליון של החלון הם לחצני התפריט הראשי, כמו גם את לחצני בקרת התהליך של התוכנית. כל התוכן של החלון מחולקים לשני חלקים: החלק העליון מכיל קבצים המרמזים הקלטה על כמה מדיה, התחתון הוא Explorer רגיל, המאפשר לך לחפש את קבצי הדיסק הקשיח מבלי לעזוב את התוכנית. בחלק השמאלי העליון של חלון היישום, אתה מציין את הכונן לכתוב אליו, ובאזור השמאלי התחתון, את עץ המדריך לכונן הקשיח כדי לנווט אליו.


5


תסתכל מקרוב על הפונקציות העיקריות של התוכנית,משמש לעתים קרובות ביותר כאשר עובדים עם זה. פתח את התפריט "אתחול". בסעיף זה, ניתן ליצור מדיה נשלפת נשלף שונים, החל מ כונני הבזק וכלה בדיסקים קשיחים. ואתה יכול גם להקליט את התמונה הקיימת של תוכנית כלשהי (למשל, OS) על התקשורת, ולקרוא מידע מן התקשורת, כתיבת אותו לתוך התמונה.


6


שים לב כי התפריט "אתחול" הואפונקציה, שדרכו תוכנית UltraISO הפך כל כך פופולרי. זוהי פונקציה ליצירת כונן הבזק אתחול. כדי להשתמש בפונקציה זו, בחר את הפריט "כתוב תמונת דיסק קשיח". ייפתח חלון שבו יהיה עליך לבחור כונן שמצביע על כונן ההבזק, על קובץ התמונה שיירשם ועל שיטת ההקלטה. גם בחלון זה, אתה יכול מיד לעצב את כונן הבזק עבור הקלטה מאוחר יותר.


7


פתח את התפריט כלים. האלמנטים בתפריט זה מאפשרים לך ליצור כוננים וירטואליים, כמו גם לעבוד עם מידע הקלטה על מדיית דיסק. ניתן גם לקרוא נתונים מהדיסק, ליצור את התמונה במחשב. התוכנית גם מאפשרת לך לבחור את קובץ התמונה בפורמט, אשר יהיה הכי נוח לך.


8


שים לב שכל האפשרויות העיקריות של היישום נמצאות בתפריט הלחצנים, הממוקם מתחת לתפריט הראשי של התוכנית.